Senin, 29 April 2019

Catatan Taklim Bakda Maghrib 88

Senin, 29 April 2019, Ust. Abu Bakar

 • Orang yang mendapat romadhon sampai dengan selesai tapi tidak mendapatkan ampunan Alloh subhanahu wa ta’ala maka sungguh dia sangat merugi
 • Abu Bakar Ash Sidiq mempunyai keunggulan dibanding sahabat yang lainnya adalah bukan karena banyaknya amalannya dibanding sahabat yang lain tetapi karena sesuatu yang ada di dalam dadanya yaitu iman 
 • Para sahabat jauh lebih mulia dibanding kita karena mereka beribadah kepada Alloh subhanahu wa ta’ala dengan keadaan dunia tidak ada di hatinya sedangkan kita beribadah kepada Alloh subhanahu wa ta’ala dalam keadaan hati kita terkotori oleh perkara dunia
 • Berdusta tidak membatalkan puasa tetapi mengurangi pahala puasa. Dusta yang paling tingginya adalah dusta atas nama Alloh dan rosulnya
 • Rosul mengancam orang yang berdusta atas namanya untuk mempersiapkan tempatnya dari api neraka
 • Ghibah juga mengurangi pahala berpuasa. Yang dimaksud ghibah adalah engkau mengatakan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka untuk dikatakan
 • Barangsiapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberi makan berbuka tersebut


Senin, 22 April 2019

Catatan Taklim Bakda Maghrib 87

Senin, 22 April 2019, Ust. Abu Bakar

 • Rosululloh mengancam orang yang berdusta atas namanya dengan tempat duduk di neraka
 • Seorang yang membuat kebid’ahan dan menganggap itu sebuah kebaikan maka dia telah menuduh Rosululloh sholallohu ‘alaihi wa salam berkhianat terhadap syariat
 • Pelaku kebid’ahan lebih sulit untuk bertaubat dibanding pelaku kemaksiatan karena dia menganggap bahwa kebid’ahan yang dia lakukan adalah sebuah kebaikan sedangkan pelaku kemaksiatan tidak menganggap yang dia lakukan adalah kebaikan
 • Bid’ah lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan karena kebanyakan pelaku kebid’ahan susah untuk bertaubat sedangkan pelaku kemaksiatan lebih mudah untuk bertaubat
 • Ayub As Sikhtiyani (seorang tokoh tabi’in) mengatakan semakin giat pelaku bid’ah beribadah, semakin jauh pula dia dari Alloh subhanahu wa ta’ala
 • Imam Ahmad bin Hambal ditanya tentang makna pelaku bid’ah terhalangi dari taubat, maka beliau menjawab bahwa maksudnya pelaku bid’ah akan mengalami kesulitan untuk bertaubat karena hatinya terhijabi dengan anggapan bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah kebaikan bukan keburukan


Minggu, 21 April 2019

Catatan Taklim Bakda Maghrib 86

Ahad, 21 April 2019, Ust. Abu Sinan
 • Dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Jangan kalian mendahului Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali seorang yang sudah biasa berpuasa pada hari tersebut maka silahkan ia berpuasa” Muttafaqun ‘alaih
 • Dilarang berpuasa sehari atau dua hari sebelum romadhon berlaku bagi orang yang tidak biasa berpuasa secara rutin seperti puasa dawud atau senin kamis, jika dia terbiasa berpuasa dan kebetulan bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum romadhon maka dia tetap boleh berpuasa
 • Larangan dalam hadist tersebut bermakna haram karena hukum asal sebuah larangan adalah haram dan tidak ada dalil yang menunjukkan makruhnya
 • Pendapat jumhur beranggapan bahwa larangan tersebut bermakna makruh tetapi pendapat ini lemah karena penambahan ibadah tanpa ada contoh (bahkan puasa tersebut dilarang) oleh rosululloh berarti bid’ah yang haram hukumnya
 • Rosul hanya melarang berpuasa sehari atau dua hari sebelum romadhon sedangkan dihari lainnya maka diperbolehkan berpuasa (ada hadits yang melarang berpuasa setelah pertengahan sya’ban tetapi sebagian besar ulama mendhoifkan hadits tersebut, bahkan hadits tersebut bertentangan dengan hadits shohih yang menerangkan bahwa rosululloh memperbanyak puasa sunah di bulan sya’ban)
 • Ammar bin Yasir berkata : “Barangsiapa berpuasa pada hari syak (yang meragukan) maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qosim (Rosululloh Sholallohu ‘alaihi wa salam)”
 • Hari syak adalah hari yang meragukan apakah termasuk hari terakhir bulan sya’ban ataukah termasuk hari pertama bulan romadhon, atau secara spesifik hari syak ialah tanggal 30 sya’ban ketika hilal tidak terlihat


Senin, 15 April 2019

Catatan Taklim Bakda Maghrib 85

Senin, 15 April 2019, Ust. Abu Bakar
 • Kedudukan guru bagi murid adalah seperti kedudukan orang tua bagi anak, maka hormatilah guru sebagaimana menghormati orang tua
 • Mengucap istighfar ketika selesai menjalankan ibadah adalah sebagai bentuk pengakuan akan kurangnya kita dalam beribadah
 • Ketika selesai sholat kita diperintahkan untuk berdzikir dengan membaca tasbih 33× tahmid 33× dan takbir 33× serta la ilaha ilalloh wahdahu la syarikallah lahul mulku walahul hamdu wahuwa ‘ala kulli syain qodir
 • Orang yang menjaga sholat rowatib maka Alloh akan membangunkan rumah baginya di surga
 • Para sahabat bersedih ketika romadhon sudah memasuki tanggal tanggal akhir karena sebentar lagi akan berpisah dengan romadhon
 • Romadhon adalah kesempatan bagi kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya karena dilipat gandakannya pahala amal sholih dibulan romadhon


Senin, 08 April 2019

Catatan Taklim Bakda Maghrib 84

Senin, 8 April 2019, Ust. Abu Bakar

 • Sekarang sudah memasuki bulan sya’ban, saatnya mempersiapkan diri untuk menghadapi romadhan dengan melatih diri untuk membiasakan dengan amalan yang baik. Para sahabat mempersiapkan romadhan sejak 6 bulan sebelum datangnya romadhon
 • Kebid’ahan dosanya lebih dahsyat dibanding dosa besar yang lainnya. Bid’ah menurut imam asy syatibi dalam kitab al i’tishom adalah ungkapan tentang jalan didalam agama yang dibuat-buat, yang menyerupai syariat, yang dimaksudkan untuk berlebihan didalam beribadah kepada Alloh
 • Dosa besar menurut Syaikh Sholih al Fauzan adalah setiap maksiat yang Alloh wajibkan hukumannya didunia atau Alloh mengancam hukumannya di akhirat atau Alloh membenci dan melaknat
 • Kebid’ahan termasuk kedustaan atas nama Alloh dan rosulnya sehingga dosanya lebih besar dibanding dusta yang lainnya
 • Kebid’ahan melahirkan dosa jariyah apabila kebida’ahan itu diikuti orang lain yang melihat atau diajarkan oleh pelakunya
 • Pelaku bid’ah paling sulit untuk bertaubat dibanding pelaku maksiat karena pelaku bid’ah menganggap perbuatannya adalah kebaikan sedangkan pelaku maksiat menyadari bahwa perbuatannya adalah kejelekan
 • Alloh subhanahu wa ta’ala berfirman tentang menganggap baik perbuatan jelek dalam surat faathir ayat 8 yang artinya : “Maka apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan)? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat” [QS. Faathir : 8]


Minggu, 07 April 2019

Catatan Taklim Bakda Magnrib 83

Ahad, 7 April 2019, Ust. Abu Sinan
 • Puasa secara bahasa bermakna menahan diri dari sesuatu. Secara syariat puasa berarti menahan diri dari hal yang membatalkan puasa baik yang nyata maupun maknawiyah dari terbitnya fajar shodiq sampai dengan terbenam matahari
 • Puasa romadhon diwajibkan pada tahun ke 2 setelah hijrohnya Nabi Sholallohu ‘alaihi wa salam
 • Nabi Sholallohu ‘alaihi wa salam menjumpai dan melaksanakan puasa romadhon sebanyak 9 kali
 • Puasa wajib ada 3 yaitu puasa romadhon, puasa nadzar dan puasa kafarat
 • Semua amalan bani adam adalah untuk dirinya sendiri sedangkan puasa adalah untuk Alloh dan Alloh subhanahu wata’ala yang akan membalasnya
 • Bau mulut orang yang berpuasa diakhirat akan lebih wangi daripada minyak wangi misik
 • Orang yang berpuasa akan mendapat dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Alloh subhanahu wata’ala
 • Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari dijalan Alloh kecuali akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan
 • Disurga ada pintu yang disebut pintu Ar Royan yang khusus diperuntukkan bagi orang yang berpuasa
 • Tujuan dari puasa romadhon adalah untuk menjadikan orang yang menjalaninya sebagai orang yang bertaqwa
 • Dua bulan yang memiliki banyak keutamaan dan ada perayaan didalamnya yaitu romadhon dan dzulhijah
 • Pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup serta setan dibelenggu ketika bulan romadhon
 • Sholat hingga sholat berikutnya dari sholat 5 waktu, sholat jumat hingga sholat jumat dan romadhon hingga romadhon adalah saat dihapuskannya dosa-dosa kecil sesuai dengan hadits dari Abu Hurairoh yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya : "Antara shalat yang lima waktu, antara jum'at yang satu dan jum’at berikutnya, antara Ramadhan yang satu dan Ramadhan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar."


Selasa, 02 April 2019

Catatan Taklim Bakda Maghrib 82

Selasa, 2 April 2019, Ust. Mubarok
 • Sufyan Bin Uyainah bin Abu Imran Maimun. Kunnyah beliau adalah “Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi Al-Makki”. Beliau meriwayatkan sekitar 7000 hadits
 • Abdullah Ibnu Az Zubair bin Isa bin Ubaidilah bin Usamah Al Humaidi dengan kunyah Abu Bakar Al Makki keadaanya tsiqoh, tsabtun, haafidz, mutqin, faqih, hujjatun, banyak haditsnya dan termasuk perawi yang paling terpercaya dari Imam Sufyan Ibnu Uyainah
 • Imam Ishaq Ibnu Rohawaih mampu meriwayatkan 11 ribu hadits dari hafalannya dalam sekali duduk tanpa ada kesalahan
 • Al A’masy bersengketa dengan Imam Az Zuhri karena beliau tidak suka Imam Az Zuhri dekat dengan penguasa, sedangkan beliau sangat anti untuk berdekat-dekatan dengan penguasa
 • Al A’masy adalah orang yang sangat fakir tapi tidak mau meriwayatkan hadits dengan imbalan uang


Senin, 01 April 2019

Catatan Taklim Bakda Maghrib 81

Senin, 1 April 2019, Ust. Abu Bakar

 • Imam Waki’ bin Al Jarroh mengatakan bahwa ilmu agama adalah cahaya (Al ‘ilmu nuurun)
 • Surga yang tertinggi adalah surga firdaus. Sudah seharusnya kita selalu berusaha dan berdoa untuk bisa mendapatkannya
 • Sifat-sifat orang mukmin yang beruntung menurut surat Al Mukminun ayat 1 sd 9 : 
 1. Orang yang khusyuk didalam sholatnya
 2. Orang yang berpaling (menjauhkan diri) dari perkara yang sia-sia
 3. Orang yang menunaikan zakat 
 4. Orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri atau budak yang dimiliki
 5. Orang yang memelihara amanat dan janji
 6. Orang yang memelihara sholatnya
 • Ciri orang munafik ada 3 yaitu apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari dan apabila diberi amanah dia berkhianat
 • Umat Nabi Muhammad sholallohu ‘alaihi wa salam pada hari kiamat dikenali dari bekas wudhunya yang bercahaya
 • Persinggahan terakhir manusia di akhirat hanya ada 2 yaitu surga dan neraka dan tidak ada yang ketiganya


Minggu, 31 Maret 2019

Catatan Dauroh Tinggarwangi

Ahad, 31 Maret 2019, Ust. Musthofa Al Buthoni

 • Beriman terhadap takdir Alloh menyebabkan hati kita menjadi tenang bagaimanapun keadaan dan kondisi kita
 • Kebahagiaan hidup tidak akan didapatkan apabila kita tidak mengimani takdir Alloh, terutama ketika takdir kita tidak sesuai harapan
 • Agar kita bisa hidup bahagia maka kita harus menempuh jalannya yaitu kita harus bersyukur ketika mendapatkan nikmat, beristighfar ketika kita salah dan bersabar ketika diuji oleh Alloh subhanahu wa ta’ala 
 • Dalam hal dunia maka kita harus melihat orang yang ada di bawah kita supaya kita semakin bersyukur dengan karunia Alloh yang dianugrahkan kepada kita
 • Penyakit yang menghantui para penuntut ilmu agama ialah masalah dunia, seolah-olah dengan menjadi penuntut ilmu maka urusan dunianya akan menjadi suram
 • Nabi sholallohu ‘alaihi wasalam mengatakan bahwa dunia ini dihuni oleh 4 golongan manusia yaitu : 
 1. Orang yang diberi oleh Alloh subhanahu wata’ala harta dan ilmu
 2. Orang yang diberi ilmu oleh Alloh subhanahu wata’ala namun tidak diberi harta
 3. Orang yang diberi harta oleh Alloh subhanahu wata’ala namun tidak diberi ilmu
 4. Orang yang tidak diberi oleh Alloh subhanahu wata’ala ilmu dan harta
 • Rasa minder dalam hidup biasanya muncul karena kita selalu memandang segala sesuatu dengan ukuran dunia
 • Rosululloh sholallohu ‘alaihi wasalam berkata bahwa Jibril memberitahunya bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah dengan bangun melaksanakan sholat malam
 • Harga diri dan kewibawaanmu adalah ketika kamu tidak bergantung pada orang lain
 • Orang yang jauh dari ilmu agama akan di jajah oleh syaiton dan diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri
 • Jadikanlah rumah kita rumah ibadah, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan yang tidak ada aktifitas ibadah didalamnya


Sabtu, 30 Maret 2019

Catatan Taklim Bakda Maghrib 80

Sabtu, 30 Maret 2019, Ust. Saifudin Zuhri

 • Istiqomah itu bukan hanya banyaknya ibadah, tapi istiqomah itu berkaitan dengan tepatnya dengan petunjukRrosululloh sholallohu ‘alaihi wa salam
 • Nabi sholallohu ‘alaihi wa salam mengisyaratkan bahwa para sahabat akan merasa kalah dengan ibadahnya kaum khowarij namun beliau juga memberitakan bahwa sesungguhnya kaum khowarij itu di ibaratkan seperti anak panah lepas dari binatang buruan dalam hal keluar dari petunjuk rosululloh 
 • Makna mandi secara bahasa berarti sempurnanya mengguyur dan mencuci seluruh badan/benda dengan air. Adapun secara syariat berarti menyiramkan air yang suci ke seluruh badan dengan cara yang khusus dengan maksud untuk beribadah mendekatkan diri kepada Alloh Subhanahu wa ta’ala 
 • Mandi hukumnya wajib apabila ada sebab yang mewajibkannya seperti junub yang disebabkan : 
 1. Keluarnya air mani dari tempatnya. disyaratkan keluarnya dengan kuat dan menimbulkan kenikmatan apabila keadaanya tidak tidur, sedangkan apabila sedang tidur maka syarat kuat dan nikmat tidak berlaku sehingga tetap wajib mandi jika keluar mani saat tidur
 2. Nomer 2 dan seterusnya dibahas pada pertemuan selanjutnya, InsyaAlloh